เกษตรสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่าง วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และช่วยยกระดับราคาผลผลิตโดยเน้นการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน

โดยดำเนินการที่วิสาหกิจชุมชนข้าวสารตราหอมดี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 ราย ซึ่งมีกิจกรรมการถ่ายทอด เรื่อง กระบวนการกลุ่มและการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผำ และการจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และ เรื่อง ภาษีที่วิสาหกิจชุมชนควรรู้ และการแปรรูปอาหาร ซึ่งได้ดำเนินการแปรรูปอาหารจากผำ เป็น 4 เมนู ได้แก่ โจ๊กผำ ชาผำ ผงโรยข้าวผำ และน้ำสลัดผำ รวมทั้งมีการระดมความคิดเพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

       ทั้งนี้  “ผำ” เป็นพืชน้ำ มีสีเขียว เม็ดกลมขนาดเล็ก คล้ายๆ ไข่ปลา กระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ ที่มักขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง จัดเป็นพืชดอกไม่มีรากและใบ เป็นแหล่งของโปรตีนสูงมากถึง 40% อุดมไปด้วยสารอาหาร เช่น เหล็ก แคลเซียม สังกะสี ช่วยเสริมกระดูก การไหลเวียนโลหิต เพิ่มภูมิคุ้มกัน มีวิตามินบี 12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาท อีกทั้งย่อยง่าย ไฟเบอร์สูง ดีต่อระบบการย่อยอาหาร เหมาะกับผู้ที่ต้องการคุมน้ำหนัก นอกจากนี้ผำยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้เทียบเท่ากับป่าที่สมบูรณ์ในพื้นที่ ๆ เท่ากันอีกด้วย

          ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ “ผำ” กลายเป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ด เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ โปรตีน จึงทำให้ “ผำ” มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก (ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์บริการ)