สุพรรณบุรี วัดบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จัดพิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ที่ วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานประเพณี “ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

โดยพระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์, ดร. เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ เจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ ได้กล่าวว่า ชุมชนบ้านบ่อกรุดั่งเดิมเป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทร์เพื่อมาอาศัยใต้ร่มพระบารมีในรัชกาลที่ ๑-๓ ได้มาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่บ้านบ่อกรุ อดีตนั้นมีพื้นที่อยู่ในเขต ๓ อำเภอตามปัจจุบัน ได้แก่ ตำบลบ่อกรุ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช บ้านสระบัวก่ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ตามความเชื่อเรื่องการบูชาพระเจ้าใหญ่ (องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เป็นภาษาเรียกของชาวลาวครั่ง ทางวัดได้จัดสร้างองค์พระธาตุจำลองพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ไว้ด้านหน้าวัด ๑ องค์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ และจัดสร้างองค์พระธาตุเจดีย์สูง ๑๕ เมตร ทรงเจดีย์ระฆังเหลี่ยมคว่ำ ยอดองค์พระธาตุเจดีย์มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ การจัดสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมมีการเฉลิมฉลองประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ และได้กำหนดจัดงานมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ ๑๑ โดยกำหนดการจัดงานในช่วงเดือน ๔ ซึ่งทางวัดได้งดจัดงานไป ๑ ช่วง คือ ปี พ.ศ.๒๕๖๔, ๒๕๖๕ เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙ แต่ทางวัดยังคงประเพณีการจัดห่มผ้าองค์พระธาตุเจดีย์ไว้เพียงพุทธศาสนิกชนในชุมชนเท่านั้น

สำหรับประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ พร้อมด้วย นายสมนึก เตี้ยทอง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน กลุ่มชาติพันธุ์ลางครั่งกลุ่มต่างๆ มาเข้าร่วมประเพณี ซึ่งภายในงานยังมีการนำประสาทผึ้งของชาวเพชรบูรณ์เข้าร่วมสืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ในครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๖ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้คัดเลือก ประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ของวัดบ่อกรุ ให้เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑ ตำบล ๑ ประเพณี ที่สำคัญและโดเด่นที่สุด