สุพรรณบุรี จัดงาน“ครบ 1 ปีทอง ฉลองยอด 1,000,000 บาท” ตลาดเกษตรกรในสวน @ สุพรรณบุรี

เช้าวันนี้(26 มี.ค.67) เวลา 07.00 น. บรรยากาศที่ ตลาดเกษตรกรในสวน @ สุพรรณบุรี  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน และส่วนราชการจำนวนมาก มาซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ พืชผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยในวันนี้เป็นการฉลอง “ครบ 1 ปีทอง ฉลองยอด 1,000,000 บาท”เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่สนับสนุนตลาดเกษตรกรมาเป็นอย่างดี

โดยนางอภิญญา  เอี่ยมอำภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันพิเศษ มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ร้านค้า ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่นจากทั้ง 10 อำเภอ รวมทั้งยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัดร่วมจำหน่ายที่น่าส่งเสริมคือ ผำ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ไข่ผำน้ำ”และมะม่วงกวนเยื่อไผ่ ซึ่งยังไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนส่วนผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆล้วนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะ สด สะอาด ราคาถูก ซึ่งปัจจุบันตลาดได้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี และมียอดจำหน่ายสะสมรวมกว่า 1,200,000 บาท ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอด และยกระดับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

ด้านนายวสันต์  จี้ปูคำ  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00 – 12.00 น. โดยไม่ใช้ งบประมาณจากส่วนราชการ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกร สถาบัน เกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ผู้บริโภคได้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งอาหารพื้นถิ่น ขนมไทย/ขนมพื้นบ้าน เครื่องจักสาน งานหัตถกรรมและสิ่งทอ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในจังหวัดสุพรรณบุรี   ตลาดเกษตรกรในสวน @ สุพรรณบุรี เริ่มเปิดตลาดตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 กิจกรรมภายในตลาดฯ เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร Smart farmer  Young smart farmer สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ จากทั้ง 10 อำเภอ ที่ร่วมกันจำหน่ายสินค้ากว่า 30 ร้านค้า รวมทั้งยังมีกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ที่สนับสนุนการ ขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก้

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม “ช้อนตลับรับโชค” ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรม “ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ” ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท (ผลการตัดสินนับจากคะแนนโหวตถือเป็น ที่สิ้นสุด) และมีของรางวัลให้ผู้สมัครทุกท่าน