หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม ทึ่ง ดอยธิเบศร์ ทีมศิลปินประติมากรรมชั้นครู อบรมผู้ต้องขังนครปฐม งานประติมากรรม ใช้ศิลปะส่งคนดีมีฝีมือสู่สังคม

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เข้าเยี่ยมการอบรมงานด้านประติมากรรม ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม โดยคณะของ ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี และศิลปินด้านประติมากรรมแนวหน้าของประเทศ ในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้านงานประติมากรรม เรือนจำกลางนครปฐม โดยชื่นชมผู้บัญชาการนักสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร มีความพิเศษในการเชิญวิทยากรระดับชาติมาร่วมพัฒนาฝีมือผู้เคยหลงผิดให้มีทักษะชั้นสูงด้านอาชีพ โดยวัดไผ่ล้อมพร้อมส่งเสริมในหลายภารกิจเพื่อส่งคนดีมีฝีมือกลับสู่สังคมไทยต่อไป

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 67 ที่ผ่านมา นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม ได้รับเกียรติจาก จาก ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี อ.ทนงศักดิ์ สุทธิธีรวัฒน์ อ.ทวีศักดิ์ ไตรลักษณ์ อ.นครินทร์ มงคลชัย และอ.วรัชธพงษ์ แหล่ทองคำ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะด้านประติมากรรม ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับผู้ต้องขัง ในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้านงานประติมากรรม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐมได้มีการเชิญ ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี รวมถึงศิลปินในระดับชั้นนำของประเทศ หลายๆท่านมาให้ความรู้ที่มีคุณค่ากับผู้ต้องขังซึ่งสามารถจะยกระดับในการพัฒนาฝีมือในระหว่างต้องโทษและสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าจากรั้วกำแพงสูงโดยส่วนหนึ่งก็จะมีผู้ต้องโทษที่เตรียมพร้อมจะกลับไปสู่สังคม การได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินหลายๆท่าน ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะทุกท่านก็มีภารกิจในส่วนของตนเอง และยิ่งได้มาเห็นงานประติมากรรมที่ทรงคุณค่าจากความตั้งใจ จากอารมที่ถูกถ่ายทอดออกมาแล้วถือว่านี่คืองานศิลปะที่มีคุณค่าด้วยเช่นกัน

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของวัดไผ่ล้อมมีการการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเรือนจำกลางนครปฐมในหลายโครงการ ซึ่งยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ งานศิลปะ จากผู้ต้องขังไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังต่างประเทศร่วมกับการปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีการเปิดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของผู้ต้องโทษเรือนจำกลางนครปฐมให้กับพุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศและชาวต่างๆชาติที่วัดไผ่ล้อมอีกหนึ่งช่องทางด้วย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงามและมีคุณค่า มีเรื่องเล่าที่มาที่ไปจากแรงบันดาลใจที่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอิสระภาพทางกายและมีการให้ธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสานต่อด้วยงานศิลปะ นี่คือการพัฒนาศักยภาพและให้โอกาสผู้ที่เคยประพฤติผิดได้มีการปรับจิตใจและทักษะ ที่มีพร้อมกันไปด้วย