หลวงพี่น้ำฝน ขับเคลื่อนโครงการสวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร” นำผู้ต้องขัง น้อมสำนึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เดินหน้าโครงการสวดมนต์ “ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กราฎาคม 2567 โดยนำผู้ต้องขังจากเรือนจำต่างๆ ในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งกำหนดให้เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นเรือนจำนำร่องที่มีการจัดโครงการเป็นประจำทุกเดือน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เผยว่า วัดไผ่ล้อมได้มีการจัดโครงการโครงการสวดมนต์ “ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กราฎาคม 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมในการทำดีถวายในหลวงของข้าราชการสังกัดกรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ผู้ต้องขังชายหญิง ในเรือนจำต่างๆ ในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการ

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่าสำหรับแนวคิดเริ่มต้นในการจัดโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากการได้รับกิจนิมนต์ให้เข้าไปบรรยายธรรมให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางนครปฐม ให้ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทั้งในอดีตที่เคยพลาดพลั้งมา ปัจจุบันที่ยังคงอยู่ในการรับโทษและอนาคตที่กำลังจะเดินทางมาถึง และที่สำคัญคือการให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีเมตตาพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังทุกปี เพื่อให้มีโอกาสได้ลดโทษและได้มีเวลาออกไปสู่อิสรภาพร่วมกับผู้คนในสังคมต่อไป

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวต่อว่า โดยตอนนี้ นายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการนำโครงการดังกล่าวเข้ามาดำเนินการภายในเรือนจำอำเภอธัญบุรี ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมในการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร เป็นแห่งแรกของการเริ่มโครงการโดยเป็นการจัดโครงการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชฑัณฑ์ ได้เข้ามาร่วมในโครงการซึ่งจัดขึ้นเป็นการสวดมนต์ของผู้ต้องขังชายและหญิง เดือนละ 1 ครั้งพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ สอดแทรกเข้าไปทำให้ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลาย รวมถึงได้มีสมาธิจากการสวดมนต์และตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะไม่กลับไปกระทำความผิดดังที่เคยทำอีก

“จากแห่งแรก คือที่เรือนจำกลางนครปฐม ก็ได้ต่อยอดไปที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี และตอนนี้ดำเนินการที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเรือนจำเพชรบุรี และเรือนจำทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีได้ประสานขอให้นำคณะสงฆ์ไปให้คำแนะนำและวางแนวทางให้กับหน่วยงานไว้แล้วซึ่งหากทำได้ทั่วประเทศจะเป็นหนึ่งโครงการที่วัดไผ่ล้อม ได้นำหลักธรรมเข้าสู่เรือนจำเพื่อทำให้เกิดความสุขสงบจากภายในของผู้ต้องขัง ซึ่งคณะสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เกิดความมั่งคงอย่างยั่งยืนนั่งเอง” หลวงพี่น้ำฝน กล่าวปิดท้าย