จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ณ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ

วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ตำบลย อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรและชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมื อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณโดม หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (25 ส.ค.63) ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนคปฐม ตำบลวัดแค อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร และกิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร และกิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 ก.ค.63) ที่บริเวณวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อำเภอ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่โรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศร อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 อ อ่านต่อ >>