จังหวัดนครปฐมเปิดงาน “มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์รับรอง “นครปฐมการันตี”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบล อ่านต่อ >>