จังหวัดนครปฐม แถลงข่าว เตรียมจัดงาน“มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิต ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยส่งตรงจากฟาร์มอีกด้วย

ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ อ่านต่อ >>