จ.สุพรรณบุรี จัดงาน”ศึกควายเหล็กครั้งที่ 1″ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน

ที่ ลานตากข้าว ร้านผู้ใหญ่เอ๊าะพันธุ์ข้าว ตำบลยางนอน อำเภอเด อ่านต่อ >>