ตรัง ผู้ว่าฯตรังสั่งปิดสถานบันเทิงและตรวจเข้มคนเข้าออก

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรัง  มีมติให้มีการปิดสถานบั อ่านต่อ >>