ผบก.สอท.1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหลักสูตร “วัคซีนไซเบอร์ ” ให้กับศึกษาเเละบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสระบัว อ่านต่อ >>