ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พบปะนักเรียน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ที่โรงเรียน บจ.1 อ.ดอนเจดีย์

เช้าวันนี้(  13 ม.ค.66) ที่ โรงเรียนบรรหาร – แจ่มใสวิทยา 1 อ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พบปะนักเรียน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง

เช้าวันนี้( 02 ธ.ค.65) ที่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พบปะนักเรียน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ที่โรงเรียนวัดพระธาตุ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เช้าวันนี้(11 พ.ย.65) ที่ โรงเรียนวัดพระธาตุ อ.เมืองสุพรรณบุ อ่านต่อ >>