สพร.2 สุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ ส อ่านต่อ >>