สภาเกษตรกรฯประจวบร่วมสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย-ผู้ปลูกสับปะรดภาค ตอ./ตต. 6 จว.จัดเวทีเสวนาทิศทางสับปะรดไทย เราจะไปทางไหน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ส.ค.2565 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาด อ่านต่อ >>