สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ห้วยยาง

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.39 น. ว่าที่ พ.ต.อ.วีระพัฒน์ อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๖

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๑๕ น. พล.ต.ท.ธนายุตม์  วุฒ อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการคัดเลือกในระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ให้เป็นสถานีที่ดีเด่นลำดับที่ 2 ของภาค 7

การดำเนินการ ของ สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการคัดเ อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2566

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 -16.30 น. 🔳พล.ต อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2566

วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการ อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ #โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามนโยบายข้อสั่งการของ 👮🏻พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2566

วันนี้14 เม.ย.66 เวลา 10.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.วีระพัฒน์ เกตุษา อ่านต่อ >>

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566

ตามนโยบายข้อสั่งการของ    พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ อ่านต่อ >>