สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน มีความคล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นา อ่านต่อ >>

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนคร อ่านต่อ >>