อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการจัดการนานาชาติซิดนีย์ International College of Management Sydney -ICMS ณ วิทยาเขตแมนลี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ นครซิดนีย์ มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ อ่านต่อ >>

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยง Temasek Foundation Specialists ‘ Community Action and Leadership Exchange : Farewell party on cruise​ ล่องเรืออลังกา ครูซ (Alangka Cruise)

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น -21.30 น รศ.ดร.อุดมวิท อ่านต่อ >>