อบต.สนามชัย ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย งานลอยกระทง ณ โบราณสถานวัดสนามชัย

นายวศิน  เจริญสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เปิดเผยว อ่านต่อ >>