เกษตรสุพรรณบุรี ส่งเสริม การทำนาด้วย “เทคโนโลยี 4 ป. + 1 IPM”

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงการส่งเสร อ่านต่อ >>