ราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว Twilight Photharam 2018

ที่บริเวณริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม จ.ราชบุรีนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาค ภาคกลางเป็นประธาน ปล่อยขบวนปั่นจักรยานท่องเที่ยว Twilight Photharam 2018 ออกจากจุดสตาร์ เส้นทาง อ.โพธาราม-เขาช่องพราน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี ระยะทาง ไป และ กลับ 30 กม.มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมปั่นจักรยานจำนวน 300 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี ข่าว / ภาพ