บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศที่บริเวณเฉลิมภัทรราชินี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก เด็กๆนับพันคนร่วมกิจกรรมพร้อมรับของขวัญวันเด็กอย่างเนื่องแน่น

โดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก และอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรู้ ความบันเทิง และได้แสดงออกถึงความสามารถของเด็กในทางที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายประการ อาทิ  การรับฟังสารของนายกรัฐมนตรี การแสดงของนักเรียน การเล่นเกมส์ต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะแก่เด็กๆตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาอารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ให้ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  ทักษะและจินตนาการ  ตลอดจนได้รับความรู้ความเพลินเพลิน  อันจะนำมาสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

 ด้านนายเอกพันธ์  อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เตรียมของขวัญเพื่อมอบแก่เด็กๆ มากกว่า 1 พันชิ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายหน่วยงาน โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี F.M 102.25 MHz ได้จัดรายการพิเศษเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกาศข่าว ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 น.เพื่อเป็นเวที ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในการประกาศข่าว รวมถึงความรู้และการกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายแห่งที่ อาทิ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ  หอจดหมายเหตุ  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ โรบินสันสุพรรณบุรี  การแข่งขันฟุตบอลเด็กเยาวชน ณ สนามหญ้าจริง “ ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” ต.ไผ่ขวาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วจังหวัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเช่นกัน เช่นเดียวกัน