สุพรรณบุรี แถลงข่าว “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-29 เมษายน 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสวดอภิธรรม คืนละ 50 รูป (ระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย.) การแสดงมหรศพสมโภชเป็นประจำทุกคืน การประกวดสาวงาม การแสดง สาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 10 อำเภอ และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทั้งนี้ ด้วยความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวสุพรรณ ที่อาศัยแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ทำมาหากิน อยู่ดีมีสุข ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ปกป้อง คุ้มครอง สร้างชีวิต

เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กอบกู้อิสรภาพ สร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด จัดงานเทิดพระเกียรติ รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2561