เกษตรสุพรรณบุรี จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมปลูกข้าว พันธุ์กข 43 ได้ราคาสูง

เกษตรสุพรรณบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ส่งเสริมชาวนาปลูกข้าว พันธุ์กข ๔๓ ได้ราคาสูง ตลาดกำลังนิยม เจาะกลุ่มรักสุขภาพ
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ครั้งที่ 9 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก สำหรับประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การผลิตข้าวและอ้อย เพราะถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด และสุพรรณบุรี ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวอันดับต้น ๆ ของประเทศ
โดยขณะนี้ได้สนับสนุนการปลูกข้าวพันธ์ กข.ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับข้าวขาวแต่มีความนุ่มและมีคุณสมบัติให้น้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โรคไต และเนื่องจากปัจจุบันมีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์นี้ค่อนข้างน้อย เพาะปลูกยากและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่น้อย อีกทั้งข้าวพันธุ์ดังกล่าวสามารถปลูกได้เฉพาะในที่นาภาคกลางเท่านั้น จึงทำให้ข้าวพันธ์นี้มีคุณภาพและมีราคาสูงกว่าข้าวขาวปกติ จึงถือเป็นอนาคตของข้าวไทยที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรได้
ทั้งนี้การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561จะจัดทั้งหมด 10 ครั้ง ในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี