ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพ ที่ 5 เพื่อติดตามการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ.โรงแรมเอส สวิส. อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพ ที่ 5 เพื่อติดตามการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต เวลา 09.30 น. ณ.โรงแรมเอส สวิส. อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนทั้ง 8 จังหวัด คือ
ราชบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ต่อจากนั้นได้มีการพิจารณา โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้น ในครั้งต่อไป เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพ ที่ 5 ปี 2561 ในช่วง 6 เดือนหลังของปี โดยการประชุมจะได้จัดขึ้นในครั้งต่อไป ที่โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี.ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561