จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และปลูกฝังการทำความดีคืนสู่สังคม

           นายทรงพล  ใจกริ่ม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาด  สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น  ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผู้ต้องขังหญิงร่วมกิจกรรมกว่า 650 คน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงขับกล่อมเพลงอีแซวและเพลงฉ่อย ดาวลูกไก่ 2018   เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความกตัญญูต่อมารดา ผู้ซึ่งมีพระคุณอันใหญ่หลวง

 ด้านนางจุฬารัตน์   วันไชยธนวงศ์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจาก  เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ต้องขัง แล้ว ยังมุ่งหวัง ที่จะให้ทุกคนประพฤติตนกลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักว่าสังคมภายนอกยังพร้อมที่จะให้โอกาสและให้อภัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ฝากถึงลูกๆทุกคน ให้ระลึกถึงพระคุณท่าน มิใช่จะบอกรักแม่เฉพาะวันแม้ แต่ขอให้บอกรักทุกวัน มีโอกาสต้องตอบแทนพระคุณท่าน อย่าทอดทิ้งท่านเมื่อยามแก่เฒ่า ที่สำคัญต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม  ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ