รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 100 ปีสาธารณสุข สร้างชุมชนปลอดขยะขจัดภัยไข้เลือดออกและมาลาเรีย ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

วันนี้(11 ต.ค.61) ที่ วัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2561 ตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะขจัดภัยไข้เลือดออกและมาลาเรีย ปี 2562

พร้อมกล่าวถึงการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการรวมพลังในการสร้างสุขภาพ และร่วมกันป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหะ ทุกชุมชนและครัวเรือนกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ วิธีการการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งที่ผ่านมาสุพรรณบุรี พบโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียนมากที่สุด และยังพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จังหวัดต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ด้านนายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วย ทั้งสิ้น 915 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุสูงสุดคือ 5-14 ปี อัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอเมืองฯรองลงมาคือ บางปลาม้าและ สองพี่น้อง และยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจระบาดไปถึงปลายปี

ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายหลังที่เกิดฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข  อสม. นักเรียนและประชาชนร่วมงานกว่า 300 คน