สสจ.สุพรรณบุรี มอบเสื้อโครงการ “หมอชวนวิ่ง” สร้างกระแสการสร้างสุขภาพประชาชน

นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติ รังสรรค์ ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประธานเปิด “งานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” ในวันที่ 28 ต.ค. 2561 และการจัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พ.ย. 2561

 โดยนพ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ว่า  เนื่องด้วยปี 2561 เป็นปีครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งแรกที่หมอเป็นผู้นำในการรวมตัวความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  รวมถึงประชาชนทุกคน ในแนวคิดหมอและประชาชนก้าวไปด้วยกัน โดยการวิ่งนั้นจะจัดสายการวิ่งผลัด เริ่มต้นจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ จำนวน 15 สาย โดยจังหวัดแรกที่เริ่มวิ่งจะออกตัวในวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยจะวิ่งมาเรื่อยๆเพื่อส่งมอบคฑาให้จังหวัดต่อไปที่อยู่ติดกัน

 ทั้งนี้ จะมีการจำหน่ายเสื้อในราคาตัวละ 200 บาท รายได้จากการจำหน่ายเสื้อครึ่งหนึ่งมอบให้แพทยสภา และอีกครึ่งหนึ่งใช้ในการจัดงานของจังหวัด   ผู้ที่สนใจอยากซื้อเสื้อ สามารถร่วมทำบุญและซื้อเสื้อได้ที่หน้างาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างประชาชนกับหมอประชาชนกับการออกก าลังกาย แต่ละจุดเน้นการสร้างกระแสการสร้างสุขภาพประชาชน ไม่มุ่งเน้นการวิ่งเพื่อ รับบริจาคเงิน “เน้นบริจาคสุขภาพที่ดี”