จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้นำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี ด้านการศึกษา ด้านชลประทาน การอนุรักษ์น้ำและดิน การพัฒนาชนบท และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,741 โครงการ ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว