คณะศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมใจกันจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 81 ปี พรรษา 60 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ผู้เป็นกาวใจเชื่อมสัมพันธ์ทุกศาสนา ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

คณะศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมใจกันจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 81ปี พรรษา 60 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ผู้เป็นกาวใจเชื่อมสัมพันธ์ทุกศาสนา ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วันนี้ ( 7 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ในฐานะผู้แทนพิเศษรัฐบาล คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๑ ปี พรรษา ๖๐ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียคถา พร้อมด้วยพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐ รูป ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนประชาชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวมาเลเซีย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่ประชาชน ผู้นำศาสนา และชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ ความสมัครสมานสามัคคี เป็นภาพแห่งความประทับใจระหว่างสองศาสนา

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ภาพในวันนี้เป็นภาพแห่งความสุข ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน สิ่งนี้จะเป็นพลังสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอน

ซึ่งในช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 287 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการมอบทุนฯ แล้ว ยังมีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนชาวไทยพุทธผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาร่วมพิธีกันอย่างล้นหลาม

พระเทพศีลวิสุทธิ์ ฉายา ทนตจิตโต (ทัน-ตะ-จิต-โต) เดิมชื่อ อ่อน ปิ่นพรม เกิดวันที่ 7 มกราคม  2481อายุ 81ปี พรรษา  60ภูมิลำเนาเดิม บ้านแซะ หมู่ที่ 2 อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ดังเป็นที่ทราบดีว่า พระเดชพระคุณท่าน เป็นผู้มีคุณูปการต่อประชาชนทุกคน ทั้งที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามท่านได้ให้ความตระหนักดูแลเอาใจใส่ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน จนเป็นที่ให้ความเคารพนับถือในทุกศาสนา หรือกระทั่งชาวมาเลเซีย

อย่างไรก็ตามพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสนั้น ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2456เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 19 ของการจัดงาน