นราธิวาสซักซ้อมพิธีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

นราธิวาสซักซ้อมพิธีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณบ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บ้านกูจำ หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นี้

โดยช่วงบ่ายนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธาน พิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณน้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่งที่ 2 ของ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ
สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด และเห็นว่าลำน้ำคลองน้ำแบ่ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคลองน้ำสีดำไหลมาบรรจบกัน 4 สาย 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ และอำเภอเมือง ซึ่งชาวนราธิวาสได้ใช้อาศัยดื่มกิน ดำรงชีวิต และใช้ประโยชน์จากลำน้ำดังกล่าวมาอย่างยาวนาน โดยก่อนประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำมงคล จังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนในการอนุรักษ์และสอดส่องดูแลรักษาแหล่งน้ำดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพสะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากมลพิษ รวมทั้งจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำดังกล่าวแล้ว

ในส่วนของน้ำตกสิรินธรนั้น ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส จังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเป็นแห่งที่ 2 และเมื่อปี 2542 จังหวัดนราธิวาสได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อมาในปี 2550 จังหวัดนราธิวาสได้นำน้ำจากน้ำตกสิรินธรไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.