การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อม พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
ผู้บังคับการกรมทหาราบที่151 ลงตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะชายไทยที่ถึงกำหนดเข้ารับการเกณฑ์ทหาร รวมทั้งที่ได้รับการผ่อนผันในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีผู้สมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์โดยสมัครใจ จำนวน 35 คน และจับใบแดง จำนวน 32 คน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ 67 คน

 

พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พอใจผลการดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินที่ดำเนินการในจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ไร้ปัญหา พร้อมชื่นชมชายไทย และผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจเลือกทหารครั้งนี้

ด้านพ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บังคับการกรมทหาราบที่151 กล่าวว่าในหน่วยนี้มี พ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1 กรมทการราบ151เป็นประธานกรรมการคณะคัดเลือกทหารที่1 จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการตรวจเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะการตรวจสอบสารเสพติด และประวัติอาชญากรรม แต่โดยภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพราะมีการกำหนดพื้นที่และควบคุมกำกับอย่างรัดกุมและเข้มงวด ทั้งนี้ชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือก กรณีทหารบก จะไปประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 41-46 ในค่ายที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนทหารเรือจะไปประจำการที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ส่วนสีสันของการตรวจเลือกทหารในปีนี้พบสาวประเภท2 คือ นายรุสลัน อาแว อายุ 20ปี เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ตั้งใจมาตรวจเลือกโดยไม่ผ่อนผัน เพราะแม้เพศสภาพจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อยากทำหน้าที่ของความเป็นชายไทยอย่างสมบูรณ์ ส่วนนายโยษิตา เนียมจันทร์ อายุ 23ปี สาวงามอีกคนที่เพศสภาพเป็นหญิง เพราะผ่าตัดเสริมหน้าอกมาแล้ว กล่าวว่าตั้งใจมาตรวจเลือกตามระเบียบราชการในฐานะชายไทย แม้ร่างกายจะไม่เอื้ออำนวย