จังหวัดนราธิวาสประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2562

จังหวัดนราธิวาสประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) บินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่ท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันนี้ 25 เม.ย 62 ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตรชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2562(ฮ.ศ.1440) โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

 

สำหรับในที่ประชุมได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน ในการเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่อง

อย่างไรก็ตามในปีนี้ ปี 2562 รัฐบาลได้สนับสนุนให้จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2562 จำนวน 5 วัน รวม 9 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 2,601 คน และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) ได้กำหนดตารางเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ รับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่ท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และส่วนเที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 18 -26 สิงหาคม 2562