มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งพบปะประชาชนที่มาร่วมต้อนรับในการประชุม ครม. ครั้งนี้

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จในการดำเนินงาน จุดแรก ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โดยนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดน้ำหลักห้า บ้านประสาทสิทธิ์ ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากท่านนายกฯ และคณะรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านนายกฯ ได้ลงเรือผลไม้ เพื่อถ่ายภาพความประทับใจที่จุดเช็คอินตลาดน้ำหลักห้า วัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น วิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจนฤทธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายในวัดประสาทสิทธิ์ อยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก มีประวัติมายาวนานกว่า 150 ปี ซึ่งชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อีกทั้ง มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ต่อยอดเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ตามแผนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ที่ใคร ๆก็รู้จัก อย่างโอ่งมังกร ผ้าทอเมือง และผ้าจกราชบุรี อีกทั้ง ยังนำผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอดำเนินสะดวก มาให้ได้ช้อป ชม ชิม อาทิ ซีอิ๋วโบราณ ไข่ซีอิ๊ว แจ่วบอง น้ำพริกเนื้อหมูแปรรูป น้ำมัลเบอร์รี่ผสมว่านหางจระเข้ น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม น้ำตาลมะพร้าว ข้าวทอดกระทงทอง และสบู่ขนมไทยหลักห้า รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว รองเท้าบู๊ทนินจา สมุนไพรเทียนธรรม

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

และจุดที่ 2 ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ กระเป๋ากาบกล้วย บ้านช่างสกุลบายศรี ซึ่งเป็นที่พัฒนาขึ้นตามอนวทางสัมมาชีพชุมชนที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP ระดับประเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นำต้นกล้วยมารังสรรค์ สร้างนวัตกรรมผ่านความร้อนธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ตานี เป็นกระเป้าแฟชั่นสวยงาม ส่งเข้าประกวดแข่งขัน ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ KBO จากกรมการพัฒนาชุมชน โดยนำต้นกล้วยที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่น ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ต้นถึงใบ ลำต้นนำไปทำเป็นเชือกกล้วยมัดสิ่งของดูเหนียวคงทนแข็งแรง ไส้ในที่เรียกว่า ” หยวกกล้วย ” ของลำต้น นำไปประกอบอาหาร กินได้ทั้งต้นและส่วนใบก็จะนำไปห่อขนม หรือ ทำบายศรีบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อหลังจากที่กล้วยให้ผลผลิตตัดเครือออกไปแล้ว ต้นกล้วยก็จะถูกตัดทิ้งให้เน่าสลายไปในร่องสวนโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้มีการนำต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยตานี มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำส่วนของกาบมาผลิตเป็นกระเป๋าแฟชั่นได้อย่างสวยงาม อีกทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น หมวก เป้ กล่องใส่เอกสาร สมุดโน้ต โดยกลุ่ม ๆ ยังมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอด นำคาบกล้วยมาสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ตานี กระเป้าแต่ละชิ้นจะมีรูปลักษณ์สวยงามแปลกตา ที่สำคัญใช้ได้นานหลายปีไม่เปียกน้ำ ซึ่งเอกลักษณ์จุดเด่นของกาบกล้วยตานี คือ 1 ต้น 1 ใบ จะให้เฉดสีที่แตกต่างกัน ส่วนความนิยมขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ของโลก หรือ งานรักษ์โลก ถือเป็นงานรีไซเคิลเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ สามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

มหาดไทย จัดเต็มขน OTOP เด่นราชบุรี อวด ครม.

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน