สุพรรณบุรี เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบโล่และเข็มกลัดเกียรติคุณและเงินฝากธนาคารสำหรับผู้สูงอายุเกิน 100 ปี

วันนี้ (13 พ.ย.62) จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ-

ราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินฝากธนาคารสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี

โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ นางฝน เสือสกุล อายุ 110 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน นางทวน แป้นพงษ์ อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 353 หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน และนางพเยาว์ ด้วงประสิทธิ์ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 ถนนนางพิมพ์ ตำบลท่าพี่เลี้ยง โดยผู้สูงอายุทั้ง 3 ราย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อารมณ์ร่าเริง แจ่มใส พร้อมเผยเคล็ดลับเน้นทานอาหารที่ทำเองที่บ้าน เช่น น้ำพริก ผักต้ม อาหารเภทยำต่างๆ และผลไม้ตามฤดูกาล

 ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ-

ราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินฝากธนาคารสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี อีกครั้งในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ ในวันที่ 15 พ.ย.2562