ตรัง จิตอาสาทำความดีวันสำคัญของชาติท่ามกลางสายฝน
จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่จิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน

ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อ.กันตัง จ.ตรัง   นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดตรังภูมิพุทธาวาสแห่งนี้ เนื่องจากพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานกระบี่เมืองให้เจ้าเมืองตรังให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สร้างพลับพลาที่ประทับให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสที่เราเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของชาติ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระอุโบสถหลังเก่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จกราบพระประธานประจำของพระอุโบสถแห่งนี้  สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และที่สำคัญวัดแห่งนี้สร้างคู่กับเมืองตรัง ตั้งแต่ย้ายเมืองจากควนธานีมากันตัง และในวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเทิดพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้จิตอาสาจากหลายงานของภาครัฐและภาคเอกชน ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ กวาดพื้น ตัดหญ้า และบริเวณโดยรอบ  เพื่อให้วัดมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น   ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่จิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน