ตรัง ผู้ว่าฯนำจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งโรงเรียน

จิตอาสาจังหวัดตรัง  บุรณาการร่วมกันกับผ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ช่วยกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรียน หลังจากที่ปิดการเรียนการสอน  ซึ่งการทำความสะอาดจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ(อ่านว่าวิเชียร มา  ตุ)  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำจิตอาสาจากอำเภอเมืองตรัง  สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทตรัง  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วง ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตรัง และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ  จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ช่วยกันทำความโรงเรียน  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ทางสำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงและสำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ ได้ช่วยกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน โรงอาหาร หอประชุม ห้องเรียน พร้อมทั้งนำรถรถบรรทุกน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดทั้งทั้งบริเวณโรงเรียน และมีการเช็ดถูที่บริเวณห้องเรียน ราวบันได ประตูลูกบิด ที่มีการสัมผัส โดยใช้แล้วแอลกอฮอล์ฉีดแล้วเช็ดให้สะอาดและเป็นการฆ่าเชื้อ นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในวันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  โรงเรียนวิเชียรมาตุนั้น ได้ขอปิดโรงเรียน 14 วัน ก่อนที่จะมีการเปิดเรียน  ซึ่งการทำความสะอาดโรงเรียนเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลายโรงเรียนก็มีการทำความสะอาดโรงเรียนกันแล้ว  อีกทั้งผลตรวจของกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับนักเรียนที่ติดโควิด -19 นั้นผลตรวจออกมาปรากฏว่าเป็นลบทั้งหมด สร้างความดีใจให้กับทางจังหวัดและผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างมาก