ตรัง รณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับจังหวัดตรังตำรวจภูธรจังหวัดตรังและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังร่วมรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับรมน.จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรังและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังร่วมรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาณ รงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนไม่ให้จำหน่าย ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในวันนี้ได้ทำการรณรงค์ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์และกำหนดให้มีการรณรงค์อีก 2 ครั้ง ที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์และ ที่ตลาดต้องชมถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง

ทั้งนี้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง ทั้งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพรวมถึงสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยโทษของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ กรณีขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นจำคุกไม่เกิน 4 ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขายสินค้าที่ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปีหรือปรับตั้งแต่100,000 บาทถึง 800,000 บาทและขายสินค้า ละเมิดสิทธิบัตร จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ