อบจ.ตรัง จัดทำคู่มือ ‘ก่อนฉีด-วันที่ฉีด-หลังฉีด’ วัคซีนซิโนฟาร์ม

อบจ.ตรัง จัดทำคู่มือ ‘ก่อนฉีด-วันที่ฉีด-หลังฉีด’ วัคซีนซิโนฟาร์มและเตรียมความพร้อมรับการจัดสรรวัคซีนรอบที่ 2 จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง  กล่าวว่า อบจ.ตรัง ได้จัดทำคู่มือการเตรียมตัวทั้งก่อนฉีด วันที่ฉีด และหลังฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้ารับวัคซีนรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ครอบคลุม 10 อำเภอ และเพื่อให้การรับวัคซีนได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมตัว เตรียมสุขภาพ ให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน โดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ อบจ.ตรัง www.trangpao.go.th หัวข้อ  ข่าวเด่น หรือข่าวประชาสัมพันธ์  สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือบัตรประชาชน และกรณีทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในจังหวัดตรัง ต้องเตรียมหนังสือรับรองการอยู่อาศัย/การทำงานในจังหวัดตรัง โดยโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ อบจ.ตรัง หัวข้อข่าวเด่นหรือข่าวประชาสัมพันธ์ ลิ้งค์ https://www.trangpao.go.th/news/detail/6132) แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ passport ของผู้ฉีดวัคซีน พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองพร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง ในวันฉีดวัคซีนให้มาก่อนเวลานัดฉีด 30 นาที เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและซักประวัติให้เรียบร้อย  ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางไปฉีดวัคซีนในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 ที่ ร.ร.เรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง   ขอแจ้งว่าทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นจากชั่วโมงละ 300 คน เป็นชั่วโมงละ 600 คน และจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 13.00 น. จึงขอให้ประชาชนขยับเวลาเดินทางเพื่อมาฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น เมื่อมาถึงโรงแรมเรือรัษฎาให้จอดรถที่ลานจอดรถแล้วเดินไปที่ชั้นใต้ดิน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะขึ้นไปชั้น 2 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งการจัดสถานที่ของโรงแรมจะเป็นลักษณะของ one way คือเข้า-ออกทางเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีรายชื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับ อบจ.ตรัง ทั้ง 10 อำเภอ แต่มีความจำเป็นต้องกักตัวเองที่ LQ  หรือที่บ้าน ให้โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลที่มีนัดฉีดทราบ เพื่อรอนัดวันฉีดต่อไป

นายก อบจ.ตรัง  กล่าวอีกว่า วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของอบจ.ตรัง รอบแรกจำนวน 25,622 โดส สำหรับประชาชน จำนวน 12,811 คน ถึงตรังแล้ว ผมพร้อมผู้บริหาร อบจ.ตรัง และข้าราชการ ร่วมกันตรวจเช็คความเรียบร้อยของวัคซีน เพื่อรอฉีดให้กับประชาชนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคมนี้ และล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งอนุมัติวัคซีนส่วนที่เหลือให้ อบจ.ตรังแล้ว รอการแจ้งประสานให้โอนเงินผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่านที่ยืนยันสิทธิ์ไว้กับ อบจ.ตรัง โปรดติดตามประกาศ ข่าวสารทางเว็บไซต์ อบจ.ตรัง  เพจประชาสัมพันธ์ อบจ.ตรัง เพจบุ่รเล้ง โล่สถาพรพิพิธ และรพ.ประจำอำเภอใกล้บ้านท่าน