นทท.มาเลย์เซีย กว่า2พันคน แห่เข้าไทยผ่านด่านสะเดา หลังผ่อนคลายมาตรการโควิดฯ

สงขลา – สะเดา ด่านสะเดาคึกคัก ประเดิมผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 วันแรก 1พฤษภาคม 2565 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมทั้งคนไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย เดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดา เข้ามายังประเทศไทย นับพันคน

1 พ.ค. 65 หลังจากที่มีคำสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก ทั้งนี้ที่ด่านพรมแดนสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งติดต่อกับด่านบูเก็ต กายู ฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย บริเวณขาเข้า เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทาง กันอย่างคึกคัก เพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่

ซึ่งมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่า มีคนลงทะเบียนเข้ามาในวันนี้ ประมาณ 1,300 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมผู้ที่ผ่านแดน โดยใช้เอกสารผ่านแดน บอเดอร์พาส ( Boder Pass ) โดยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่ขับรถยนต์ส่วนตัวกันมาแบบครอบครัว รวมถึงชาวไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ที่พร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันฮารีรายอ กับครอบครัว

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการโควิดฯประกอบด้วย การยกเลิกระบบ Test & Go ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดฯ ครบตามเกณฑ์ ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด

โดยผู้ที่มีสัญชาติไทย ใช้หนังสือเดินทาง ( Passport ) ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ หรือเว็บไซด์ที่ทางราชการกำหนด กรณีมีเอกสารผ่านแดน ( Boder Pass ) ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ หรือเว็บไซด์ และมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้เดินทาง ตรวจหาเชื้อโควิดฯด้วยชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

 

สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เดินทางแบบระยะยาว มีหนังสือเดินทาง ( Passport ) ให้ลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซด์ที่ทางราชการกำหนด มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และให้มีกรมธรรม์ประกันภัย ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ วงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ให้ผู้เดินทาง ตรวจหาเชื้อโควิดฯด้วยชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และสามารถเดินทางได้ ทั่วราชอาณาจักร

กรณีเดินทางแบบระยะสั้น ( พำนักในไทย ไม่เกิน 3 วัน ) มีเอกสารผ่านแดน ( Boder Pass ) ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซด์ และมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ให้ผู้เดินทาง ตรวจหาเชื้อโควิดฯด้วยชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และสามารถเดินทางได้ เฉพาะพื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในจังหวัดสงขลา ยังมีด่านประกอบ เขต อำเภอนาทวี และด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ซึ่งมีรายงานว่าจะมีการประชุมจาก ศคบ.จังหวัด ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom เพื่อสรุปวันเวลาที่จะเปิด พร้อมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ในช่วงบ่ายของวันนี้