กองทัพอากาศฝึกซ้อมยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน กลางทะเลอ่าวไทย กองบิน 5 จังหวัดประจวบ

เมื่อเวลา 10.00 .วันที่ 27 ..65 ที่สนามฝึกยุทธวิธีปืนต่อสู้อากาศยาน ชายทะเลกองบิน 5 กองทัพอากาศ .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ พล...วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกยุทธวิธีการป้องกันภัยทางอากาศ และตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธจรวดต่อสู้อากาศยาน ประจำปี 2565 เพื่อทดสอบและประเมินค่าความพร้อมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยุทโธปกรณ์สำหรับการป้องกันภัยทางอากาศ โดยมี ..สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน 5  ..ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน และข้าราชการทหารอากาศกองบิน 5 ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยคณะการตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน ได้นั่งชมการยิงจรวด ที่ตั้งฐานยิงอยู่บริเวณริมชายทะเลอ่าวมะนาว หลังกองพันอากาศโยธิน (อย.) ซึ่งจรวดที่ใช้ยิง เป็นอาวุธจรวดต่อสู้อากาศยาน แบบ RBS-70 ลูกจรวด รุ่น MK-2 จำนวน 2 นัด โดยใช้เครื่องบินพิสัยกลางลากเป้า (กรวยลม) เป็นเป้าหมาย ซึ่งเครื่องบินจะนำทุ่นล่อเป้าบิน อยู่บริเวณกลางทะเลอ่าวไทย

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ทหาร จากกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ซึ่งผ่านการฝึก และประเมินผลการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน แบบ RBS-70 และมีความรู้ความสามารถการยิงจรวดชนิดนี้ เป็นผู้ทำการยิง โดยในการทดสอบการยิงจรวดทั้ง 2 ลูกสามารถยิงเข้าเป้า สามารถทำลายล้างทุ่นได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการ และแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19  ให้กำลังพลที่ได้รับการวัคซีนโควิด19 ครบตามที่ สธ.กำหนด สามารถเข้ารับการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา หรือประชุม สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ โดยหน่วยที่รับผิดชอบจัดทำมาตรการองกันโรคโควิด19 หรือสามารถพิจารณากำหนดรูปแบบชั้นเรียนเป็นแบบผสมผสานได้

สำหรับในการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน (จตอ.)แบบ RBS-70 วัตถุประสงค์การฝึก ก็เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกับยุทโธปกรณ์จริง ของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศและหน่วยเกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อดำรงขีดความสามารถทางยุทธวิธีของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ และรักษาสมรรถภาพความพร้อมปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทดสอบและประเมินค่าความพร้อมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยุทโธปกรณ์ สำหรับการป้องกันภัยทางอากาศ////////////////