ชมรมข่าวออนไลน์นิวส์และศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมบันทึกรายการ กล่าวคำอาเศียรวาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT2HD ช่อง 11

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ..2565 ที่ผ่านมา  สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT2HD ช่อง 11 ชมรมข่าวออนไลน์นิวส์ และศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

🌸 ขจรเกียรติ เกริกไกร ไทยทั้งผอง

น้อมแซ่ซ้อง สดุดี ศรีสมัย

พระชนนี พันปีหลวง ของปวงไทย

ขอถวาย พระพรชัย ให้เปรมปรีดิ์

🌸 ด้วยพระเนตร กว้างไกล วิสัยทัศน์

ผ่องประภัส งดงาม เกษมศรี

ไทยร่มเย็น ดั่งหยาดฝน รดปฐพี

บารมี เด่นสง่า แม่ฟ้าไทย

🌸 ทรงเป็น ดั่งประทีป ส่องสว่าง

สร้างแนวทาง มอบอาชีพ อันพิสมัย

เป็นแสงทอง ผ่องแสง แห่งอำไพ

น้ำพระทัย โอบเอื้อ เพื่อประชา

🌸 หลากโครงการ สฤษดิ์สร้าง ทางชีวิต

สิริกิติ์ วิศิษฏ์คุณ การุณย์ค่า

ศีลปาชีพ ชุบชีวิน สิ้นโศกา

พระเมตตา ปกเกล้า เหล่าผองไทย

🌸 ขอพระองค์ ทรงเปี่ยม เกษมศานติ์

สุขสราญ ทรงสถิต นิรัติศัย

มิ่งขวัญฟ้า ร่มโพธิ์ทอง ของถิ่นไทย

ศิริชัย พระชนม์มั่น ถวัลย์งาม

🌸 สดุดี ศรีบดินทร์ ปิ่นมณี

อัญชุลี ประณตน้อม พร้อมสยาม

น้อมสำนึก ระลึกคุณ ทุกแคว้นคาม

เรืองอร่าม ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

————- *** ———-
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

นายธัญพร ดังตราชู ประธานชมรมข่าวออนไลน์นิวส์

นายอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี