นครปฐม เตรียมจุดจอดรถ 11 จุด พร้อมรถรับ-ส่ง ไว้บริการบัณฑิต ญาติพี่น้องและประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1-13 กันยายนนี้

จังหวัดนครปฐม โดยคณะทำงานด้านการเดินทาง การจราจรและจุดจอดรถ ซึ่งมีนายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะทำงาน...สุรชัย  สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และนายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน ได้สรุปข้อมูลสถานที่จอดรถสำหรับบัณฑิต ญาติ และผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2565 ดังนี้

สถานที่จอดรถ  จำนวน 11 แห่ง รองรับได้ 4,500 คันต่อวัน ได้แก่

จุดที่ 1 ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 200 คัน ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที

จุดที่ 2 องค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 1,000 คัน ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร ใช้เวลา 9 นาที

จุดที่ 3 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน 500 คัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 9 นาที

จุดที่ 4 ลานจดรถหลังโรงแรมเวล จำนวน 200 คัน ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร ใช้เวลา 7 นาที

จุดที่ 5 ห้างโลตัสนครปฐม จำนวน 500 คัน ระยะทาง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ใช้เวลา10 นาที

จุดที่ 6 ห้างแมคโคร นครปฐม จำนวน 600 คัน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที

จุดที่ 7 โรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน 100 คัน ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที

จุดที่ 8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จำนวน 500 คัน ระยะทาง 100 เมตร ใช้เวลา 2 นาที

จุดที่ 9 วัดใหม่ปิ่นเกลียว จำนวน 200 คัน ระยะทาง 100 เมตร ใช้เวลา 2 นาที

จุดที่ 10 โรงสีสหส่งแสง จำนวน 500 คัน ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที

จุดที่ 11 ร้านกาแฟชะมด โค้งอู่หล่ม จำนวน 200 คัน ระยะทาง 700 เมตร ใช้เวลา 2 นาที

เส้นทางบริการรถรับส่ง  ไปกลับ ระหว่างสถานที่จอดรถ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 3 เส้นทาง ดังนี้   

เส้นทางที่ 1 ห้างแมคโครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระยะทาง 7 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 องค์พระปฐมเจดีย์.ศิลปากร  .ราชภัฏนครปฐม ระยะทาง 8 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 โรงแรมริเวอร์.ศิลปากร  .ราชภัฏนครปฐม ระยะทาง 8 กิโลเมตร

เริ่มให้บริการในช่วงเวลา 05.00 . ถึง 17.30 . ทั้งนี้ อาจปรับเวลาเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน พร้อมเปิดสายด่วน call center หมายเลข 034-305183 10 คู่สาย ไว้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลเส้นทาง หรือขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ

**********************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว