รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯเปิดงานเทศกาลอาหารจานแห้วสมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯเปิดงานเทศกาลอาหารจานแห้วสมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3 แข่งขันปอกแห้ว แข่งขันกินแห้ว ประกวดผลผลิตหัวแห้ว GI : แห้วสุพรรณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนที่ จ.สุพรรณบุรี

ที่ ริมถนน 340 สายสุพรรณบุรี-ชัยนาท บริเวณปั๊มบางจาก (ถาวรสุพรรณ) ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงาน เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3 โดย จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับททท.สำนักงานสุพรรณบุรี หอการค้า จ.สูพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ และ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 4 กันยายน 2565

 

โดยมีนายชูชีพ  พงษ์ไชย  รองผวจ.สุพรรณบุรี  นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  สมาชิกวุฒิสภา  ดร.อุดม  โปร่งฟ้า  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /นายอำเภอศรีประจันต์ /ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี นายครองพล พนาสันติภาพ ประธานหอการค้า จ.สุพรรณบุรี /นายกเทศบนตรีตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ สำนักงาน ธ.กส.จังหวัดสุพรรณบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเซิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยางเกษตรกร ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและสร้างคุณคำอาหาร ที่มีส่วนผสมจกแห้ว อาหารพื้นถิ่นของตำบลวังยางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของแห้วจีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) : แห้วสุพรรณ และการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของเยาวชน จ.สุพรรณบุรี ให้ก้าวเข้าสู่กรเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโก การออกร้านอาหารจากแห้ว สินค้าแปรรูปจากแห้ว สินค้าOTOP ของดีศรีประจันต์ สุพรรณบุรี การแข่งขันปอกแห้ว และกินแห้ว การประกวดแห้วหัวใหญ่พันธ์ดี การประกวดเทพีสมหวัง(สาว2) การประกวดกลองยาว การประกวดเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ การแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย