จังหวัดนครปฐมรับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ตามโครงการรถเข็นนั่ง ปันสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมทับแก้ว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดนครปฐม และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมรับมอบรถเข็น หรือวีลแชร์สำหรับผู้พิการ จำนวน 9 คัน พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด จากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูลนายกสมาคมฯ และประธานคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เอกชน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับบริจาครถเข็น จากบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ตามโครงการรถเข็นนั่ง ปันสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการมอบรถเข็นให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่พิการ หรือมีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 – 2567 มีเป้าหมายในการมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ เบื้องต้นจำนวน 50 คัน

*************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว