จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2565 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกอจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป  หันมาออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

     นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าจากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง และอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง และโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้วยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้

********************************************

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว