มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก จัดการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2565” (KHAO YAI MARATHON 2022)

มูลนิธิรัฐบุรุษ พล..เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก จัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน 2565” (KHAO YAI MARATHON 2022) ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการเขาใหญ่มาราธอน 2565 เป็นประธานในพิธีเปิดปิดการแข่งขัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย การปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป

โดยการดำเนินการแข่งขันในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตามกติกาสากลวิ่งถนนได้แก่

1. วิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร

2. วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

3. วิ่งมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร

4. วิ่งเดินเพื่อสุขภาพ 6.5 กิโลเมตร

5. แฟมิลี่รัน 6.5 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

1. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 42.195 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่

No.1 ชาย : วิรัตน์ วัยดารา (Finish Time 2:40:30)

No.1 หญิง : ลีลา กระโดนชำนาญ (Finish Time 3:52:27)

2. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 21.1 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่

No.1 ชาย : ชุติเดช ถนอมทรัพย์ (Finish Time 1:16:19)

No.1 หญิง : กอบกาญจน์ ภูอาราม (Finish Time 1:32:13)

3. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 10.5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่

No.1 ชาย : ณัฐวุธ ศรีเนตร (Finish Time 0:36:04)

No.1 หญิง : ปิยะนุช สุขชาติ (Finish Time 0:42:22)

4. ครอบครัว 4 คนขึ้นไป ระยะ 6.5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

5. รองอันดับ 1 ของวิ่งมาราธอน วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน วิ่งมินิ มาราธอน และแฟมิลี่รัน ได้รับถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

6. รองอันดับ 2 ของวิ่งมาราธอน วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน วิ่งมินิ มาราธอน และแฟมิลี่รันได้รับถ้วยรางวัล พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

7. สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ 10 ปี ทั้งชายหญิง ในระยะวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟ มาราธอน ได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก เขาใหญ่มาราธอน 2565

สำหรับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือกกวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี 2561 เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูปช้างปี 2562 เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูปนกเงือกปี 2563 เหรียญรางวัลเป็นรูปกวางปี 2564 เหรียญรางวัลเป็นรูปกระทิงและปี 2565 เหรียญรางวัลเป็นรูปเสือ  เมื่อสะสมเหรียญครบ 5 ปีต่อเนื่องแล้วนำมาต่อกัน จะรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo)   

สำหรับรายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้ง 3 มูลนิธิ อาทิ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พล..เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ … “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน

มาวิ่งเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย

มาวิ่ง..เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ 3 มูลนิธิฯ

ทุกรอยเท้าที่วิ่งไปจะสร้างผืนป่าให้กลับมา