ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม นำข้าราชการจำนวน และเหล่าผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

พระเดชพระคุณเจ้า พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานคณะสงฆ์ นำคณะสงฆ์จำนวน 5 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร 45 จบ และนั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา โดยมีนายสมบูรณ์ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม นำข้าราชการจำนวน 269 คน และเหล่าผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 6,177 คน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเป็นเจ้าหญิงที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม  ประกอบกับพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกร ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม

.

พระกรณียกิจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ของพระองค์ท่านได้แผ่ไปถึงแม้นักโทษผู้ต้องคดีในเรือนจำ ด้วยเป็นองค์ประธานมูลนิธิพัชรสุธาคลานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริ ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอบรม และเป็นองค์ประธานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัติรย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจำคลองเปรม พระองค์ทรงห่วงใยถึงชีวิตการเป็นอยู่ในเรือนจำ และสร้างโอกาสให้คนที่หลงผิด ได้กลับกลายเป็นคนดีของสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่หาประมาณมิได้

พระเดชพระคุณเจ้าพระราชมหาเจติยาภิบาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน การนำเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้จึงเป็นการรวมใจร่วมตั้งจิตอธิษฐาน ร้อยดวงใจของข้าราชการและผู้ต้องขัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งส่งพลังด้านบวกให้แก่พระองค์ท่านมีพลามัย สมบูรณ์ แข็งแรง

นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บังชาการเรือนจำกลางคลองเปรม

ด้วยความซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่พระองค์ท่าน ทรงมีแก่ข้าราชการและผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดมา จึงเป็นที่มาของการร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ของเหล่าข้าราชการและผู้ต้องขังของเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล แก่พระองค์