ตม.สุพรรณบุรี สนธิกำลัง ลุยตรวจโรงงาน ป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี ร่วมกับชุดสืบสวน ตม.จว.สุพรรณบุรี ออกบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมตรวจสอบ โรงงานสุพรรณรุ่งเรืองสตีล เลขที่ 146/2 ม.6 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี  พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ 45 คน  และโรงงานสี สินอุดมมงคล เลขที่ 136/2 ม.3 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี  พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ 19 คน  ตรวจการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการแจ้งที่พักอาศัยถูกต้อง

พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี ในการตรวจโรงงานในครั้งนี้ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มุ่งเน้นตรวจตราโรงงาน สถานประกอบการ และสถานที่สุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้ามาทำงานโดยผ่านนายหน้า หรือขบวนการค้ามนุษย์ ต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำงานผิดประเภทที่ได้รับใบอนุญาต หวั่นกระทบปัญหาความมั่นคงและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนั้นยังได้แนะนำ ให้ผู้ประกอบการไปต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวให้ตรงตามกำหนดเวลา หากใบอนุญาตสิ้นสุดและไม่มีการต่อใบอนุญาต และยังทำงานต่อ จะมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตามมาตรา37 และมาตรา 38 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 อีกทั้งแนะนำนายจ้างให้พาแรงงานไปฉีดวัคซีน