ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โดยเครือข่าบสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 โดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วยเครือข่ายสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 30 คน