มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬาโดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานเปิดพิธี สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR